Taalronde in meertalige context

De taalronde in meertalige context is een project in het kader van Inspirerend Meertalig Onderwijs. Voor de leerlingen is de taalronde in meertalige context een natuurlijke manier om met verschillende talen om te gaan en deze ook te leren.

De taalronde is een vaste volgorde van werkvormen, gericht op het mondeling en schriftelijk verwoorden van wat je denkt, doet, zintuiglijk ervaart en meegemaakt hebt. In de kring wordt gestart met het vertellen over iets dat je zelf hebt meegemaakt. De taalronde is een werkwijze waarbij alle taaldomeinen (vertellen, luisteren, schrijven en lezen) op een natuurlijke manier aan elkaar verbonden worden. Je vertelt om gehoord te worden en schrijft om gelezen en begrepen te worden. De verhalen worden voorgelezen aan elkaar, opgehangen in het klaslokaal of gebundeld tot een boekje. De focus bij  de taalronde ligt op het goed leren vertellen en schrijven (Stichting Taalvorming). In het boek Iedereen kan leren schrijven van Suzanne van Norden (2018) wordt de taalronde ingezet voor schrijfonderwijs. Het schrijven kan uiteindelijke uitmonden in het schrijven van verschillende tekstgenres. De verschillende werkvormen binnen de taalronde kunnen op eenvoudige wijze meertalige componenten worden. De taalronde is de eerste fase van het schrijfproces, na de eerste fase komen ook het herschrijven en publiceren van een tekst aan de orde. De taalronde kan toegepast worden vanaf groep 1.

Deelnemen aan het traject betekent dat je als school regelmatig de taalronde in meertalige context uitvoert. Dit kan in alle groepen plaatsvinden. Leerkrachten gaan ervaren dat leerlingen enthousiast op een natuurlijke manier verschillende talen gebruiken voor spreken, luisteren en schrijven. Uiteindelijk komen alle leerlingen tot een mooi verhaal, hetzij geschreven, hetzij getekend.

Inhoud en doel
De kracht van de taalronde is dat kinderen eerst met elkaar in gesprek gaan over het onderwerp waarover ze later gaan schrijven. Het praten over het onderwerp helpt de kinderen om woorden te geven aan hun verhaal. Het met elkaar praten daagt de kinderen uit om goed onder woorden te brengen wat ze willen vertellen. De tweetalgesprekken maken dat kinderen ook goed naar elkaar luisteren en leren elkaar goede vragen te stellen om zo tot samenhangende boeiende verhalen te komen.

Door de opdrachten klein te houden en in te zoomen op een bepaalde ervaring of gebeurtenis leren de kinderen te vertellen én te schrijven met oog voor detail..

Meertalige aspect
Doordat de taalronde is opgebouwd uit verschillende stappen, kunnen andere talen op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier een plek vinden in deze werkwijze. De korte ronde kan bijvoorbeeld in het Fries worden gedaan, of juist in de eigen thuistaal van de kinderen. Tweetalgesprekken kunnen gevoerd worden in het Fries of Nederlands maar, in de hogere groepen, misschien ook wel in het Engels. Ook met de schrijfopdrachten kan gevarieerd worden Door gericht te werken met taaldoelen komen de verschillende talen aan bod en kunnen deze worden ontwikkeld.

Wat zien we bij de kinderen?
De kinderen ervaren de taalronde als een prettige werkwijze: ze zijn enthousiast en betrokken. Vrijwel alle kinderen kunnen direct aan de slag met de schrijf- of tekenopdracht (groep 1 – 3) wanneer de eerste werkvormen goed doorlopen zijn. Sommige kinderen kunnen bijna niet stoppen met schrijven! Door ook aandacht te hebben voor de twee volgende fasen van het schrijfproces (het herschrijven en het publiceren van de tekst) ontstaat bij de kinderen enthousiasme om een verhaal met veel verbeelding te schrijven. 

Wat zien we bij de leerkrachten?
Leerkrachten zijn aangenaam verrast door het enthousiasme van de kinderen en de uiteindelijke schrijfproducten. Ze ervaren de taalronde als een goede werkwijze om de kinderen te helpen tot schrijven te komen en de natuurlijke manier waarop meertaligheid een plek kan krijgen, helpt hen om op een ontspannen manier om te gaan met andere talen.

Zien hoe de taalronde in meertalige context ingezet wordt? Bekijk het hier:

Belangstelling?
Ook jij kunt meedoen met het project ‘Taalronde in meertalige context’ en op deze manier aandacht geven aan Fries en meertaligheid op je school.

Je kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met Klarinske de Roos of Bernadet de Jager.

 

Bronnen:
Norden, S. van (2018). Iedereen kan leren schrijven. Bussum: Coutinho.             
Stichting Taalvorming (z.j.) Opgevraagd van www.taalvorming.nl. Amsterdam: Stichting Taalvorming.

Advertentie