Taal yn Byld

Taal yn Byld (Taal in Beeld) is een project voor basisscholen dat door het Lectoraat Taalgebruik & Leren van de NHL Stenden Hogeschool is ontwikkeld om de bewoners van multiculturele wijken bewust te maken van de culturele en talige rijkdom van de wijk en zodoende met elkaar te verbinden. Zeven basisscholen in Leeuwarden deden in 2018 mee.

Benieuwd naar hoe het er uit ziet? Bekijk deze video.

Het project

Taal yn Byld draait om het waarderen van de eigen en andermans moedertaal en plezier beleven aan meertaligheid. De leerlingen verzamelden mooie zinnen en spreuken uit de moedertalen van hun ouders. Deze zinnen hebben ze vervolgens prachtig in beeld gebracht op posters, vaak samen met de ouders. Leerlingen krijgen met de kunstige billboards een prachtig uithangbord voor hun taal en teksten. Iets om trots op te zijn!

De billboards hangen in 2018 – in het kader van de Culturele Hoofdstad – in de wijken van Leeuwarden. Lees in Tsjek magazine meer over de ervaringen van leerlingen met het project.

Opbrengsten

De aandacht voor de moedertalen in de klas vergrootte bij de leerkrachten het inzicht in de betekenis van moedertaal voor hun leerlingen, vooral doordat het de kinderen deed stralen; ze werden gewaardeerd in hun identiteit. Ook de ouderbetrokkenheid nam toe: ouders die voorheen niet naar school kwamen, voelden zich nu gewaardeerd en deden enthousiast mee met het project.

Belangstelling?

In het kader van Inspirerend Meertalig Onderwijs is een vervolg gegeven aan dit succesvolle project.

Ook jij kunt meedoen met het project Taal yn Byld en op deze manier aandacht geven aan Fries en meertaligheid op je school.

Je kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met Maaike Pulles of Janke Singelsma.

Meer weten? Bekijk hier meer over Taal yn Byld om een goed beeld te krijgen van dit bijzondere project! Of lees het artikel Taalonderwijs in beeld in MeerTaal.

Posters TyB 2
Advertentie