Tiemen Groen

Tiemen Groen doet voor het lectoraat Taalgebruik & Leren onderzoek naar het gebruik van de Friese taal op basisscholen. 

“Onderwijs en taal boeien me. Ik ben niet alleen leerkracht op basisscholen geweest, maar ook intern begeleider, remedial teacher, taalcoördinator, adjunct directeur en zorgcoördinator. Voor het lectoraat Taalgebruik & Leren heb ik kwantitatief onderzoek gedaan naar de wijze van vraagstelling bij de Cito Toets Begrijpend Lezen. Momenteel werk ik mee aan het onderzoek Taalplan Frysk, dat het gebruik van de Friese taal in het basisonderwijs en het vak Fries in de basisschool onderzoekt. De resultaten van dit grote onderzoek gaan we met diverse partijen bespreken om zo duidelijk in kaart te brengen hoe het onderwijs in het Fries vormgegeven wordt.”

Video van interactie en interviews

“De onderzoeksvragen vind ik als taalspecialist vanzelfsprekend erg interessant: wat is op dit moment de mate van gebruik van het Fries bij basisschoolleerlingen en op welke wijze wordt het vak Fries echt vorm gegeven in de basisschool? Hoe is de interactie leerkracht en leerling ten aanzien van het gebruik van het Fries op de basisschool tijdens alle lessen? En hoe is deze interactie gedurende de lessen Fries en in het informele circuit? Ik genereer deze informatie door een vraaggesprek. Mijn taken bestonden daarnaast uit het maken van opnames op diverse basisscholen, waarbij ik voornamelijk de interactie tussen leerlingen filmde. De filmopnames verwerkte en indexeerde ik ten behoeve van een aantal promovendi.”