Presentaties

 • 21/06/2018: Pulles, M. Talk about text content in dialogic reading. Presentatie op Studiedag Interactie in de Klas, Rijksuniversiteit Groningen.
 • 13/06/2018: Pulles, M. Dialogisch lezen: samen lezen, praten en leren rondom teksten in een betekenisvolle context. Presentatie in Symposium Betekenisvol en effectief begrijpend leesonderwijs in primair en voortgezet onderwijs, Onderwijs Research Dagen 2018, Nijmegen.
 • 12/04/2018: Pulles, M. Dialogisch lezen op de basisschool. Presentatie Netwerkdag voor taalspecialisten, Landelijk Netwerk Taal ‘In interactie!’, SLO, Utrecht.
 • 06/04/2018: Pulles, M. Dealing with meaning problems in dialogic reading in primary school. Presentation at ‘Conversation as a tool for professional practice: An interdisciplinary symposium’, University College of Southeast Norway, Bakkenteigen.
 • 20/01/2018: Pulles, M. Dialogisch lezen samen leren van en met teksten. Presentatie WAP-symposium Verschillend Taalvaardig, Amsterdam.
 • 18/01/2018: Pulles, M. Begripsproblemen bij dialogisch lezen. Presentatie in Symposium Interactie met en tussen basisschoolleerlingen, VIOT conferentie 2018, Groningen.
 • Herder, A. & M. Pulles (aug 2016). Knowledge Construction in Dialogic and Reflective Reading and Writing Activities. Paper presentation at EARLI-SIG 10, 21 and 25 joint conference: Tartu, Estonia.
 • Pulles, M. & A. Herder (jun 2016). Kennisconstructie in dialogische lees- en schrijfactiviteiten bij onderzoekend leren. Presentation at Studiedag Interactie in de klas: Rijksuniversiteit Groningen.
 • Pulles, M. (nov 2016). Dialogisch lezen, daar leer je van! Workshop Symposium Kennis in interactie: Focus op taalgebruik: NHL Hogeschool, Leeuwarden.
 • Braam, H. & M. Pulles (2015). Bibliotheek in de les: werken aan leesmotivatie en informatievaardigheden bij wereldoriëntatie. Presentatie Conferentie HSN. Tilburg, 13 november 2015.
 • Herder, A. & M. Pulles (2015). Kennisontwikkeling tijdens gezamenlijke lees- en schrijfactiviteiten. Presentatie Conferentie HSN. Tilburg, 13 november 2015.
 • Pulles, M. & J. Berenst (2015). Reading comprehension and knowledge building during dialogic reading in students’ inquiry projects. Poster presentation EARLI 2015: Limassol, Cyprus, 28 augustus 2015.
 • Pulles, M. (2015). Dialogisch lezen bij onderzoekend leren. Plenaire lezing. Najaarsconferentie Vereniging van Taalspecialisten. Amersfoort, 10 september 2015.
 • Pulles, M. (2014).  Dialogic reading practices in students’ inquiry projects. Presentatie in symposium ‘Instructive dialogues in different contexts: Contributions to knowledge construction and language proficiency’, Conference Open Spaces for Interaction and Learning Diversities EARLI SIG10&21&25: 28 augustus 2104, Padova Italië.
 • Pulles, M. (2014). Leesmotivatie door het lezen van non-fictie. Plenaire lezing Studiedag Pabodocenten ‘Verder met jeugdliteratuur op de pabo’. Stichting Lezen: Utrecht 26 september 2014.
Advertentie