Praat mar Toaniel

Praat mar toaniel is een project in het kader van Inspirerend Meertalig Onderwijs en geeft leerlingen de gelegenheid om op een vrolijke en inspirerende manier met Friestalige toneelteksten aan de slag te gaan.

Het lezen en spelen van theaterstukken in het Fries prikkelt kinderen om vertrouwd te raken met het Fries en zelf meer Fries te lezen en te spreken.

Het project bestaat uit een serie Friestalige tekstboekjes met bekende titels, zoals Peter Pan, Junglebook en Oz.

Speciaal voor dit project hebben medewerkers van het Lectoraat Taalgebruik & Leren deze klassiekers bewerkt en geschikt gemaakt voor het onderwijs.

De opbouw
Ieder verhaal begint met een inleiding waarbij de leerkracht de leerlingen oriënteert op de inhoud door erover te praten en filmpjes te laten zien. Hierna volgen de scènes, die in groepjes gelezen kunnen worden. De verwerkingsopdrachten na elke scène geven tal van mogelijkheden om met elkaar over de tekst na te denken, te praten of te schrijven. Op deze manier wordt dus gewerkt aan verschillende taaldomeinen.

De doelgroep
Dit project is zowel geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs als de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Voorbeeld uit de praktijk: Praat mar toaniel op o.b.s. de Opslach, Wommels

Dora: Wa binne jim?

Blikjeman: Ik bin de Blikjeman en alles is by my fan blik.

Leffe Liuw: En ik bin in leffe liuw. Ik bin oeral bang foar.

Dora: Ek foar Toto? Dizze leave lytse skattige mûs?

Leffe Liuw: Hellup!!!! In mûs!!!

“Wa wol syn sêne hjoed foar de groep presintearje?”
Er gaan heel wat vingers de lucht in als de leerkracht van groep 7 en 8 van o.b.s. de Opslach in Wommels dat vraagt. De leerlingen hebben net in groepjes de eerste scène van ‘Oz‘ gelezen en er met elkaar over gepraat hoe ze die rollen het beste kunnen lezen.
Niks leuker dan de groep even te laten horen hoe bang je ‘Leffe Liuw’ kunt laten klinken en hoe grappig het is, als je ‘Blikjeman’ weer heel anders leest. ‘Hellup!!!! In mûs!!!’ schreeuwt Jos, als hij met zijn groepje de scène laat horen. De klas schatert en dat is precies de bedoeling. En het bijzondere is dat ook de niet-Friestalige kinderen ongemerkt met plezier aan het Fries lezen zijn!

Belangstelling?
Ook jij kunt meedoen met het project Praat mar toaniel en op deze manier aandacht geven aan Fries en meertaligheid op je school.

Je kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen met Gerrit Hoekstra of Janke Singelsma.

Advertentie