Poëzy yn de klasse

Poëzy yn de klasse

In het kader van Inspirerend Meertalig Onderwijs ontwikkelen we materialen die leerkrachten en leerlingen inspireren om met Friestalige poëzie aan de slag te gaan. We doen dat in de vorm van lesbrieven aan de hand waarvan een leerkracht een activiteit rond één specifieke tekst kunnen uitvoeren met de klas. Er is materiaal voor alle leeftijden: van kleuters tot en met groep 8. Het boekje Reims en fersen fan ‘e hjerst oant simmer bevat voor elk seizoen drie gedichtjes met suggesties voor activiteiten in de klas.

Door kinderen regelmatig uitnodigende en prikkelende verwerkingsopdrachten te laten maken bij Friestalige gedichtjes, raken zij vertrouw(der) met de Friese taal en oefenen ze in het meer en gemakkelijker spreken en soms ook schrijven. In de lessuggesties rond de seizoenen staan ideeën voor activiteiten voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Dat varieert van knutselopdrachten tot het zelf schrijven. Ook zijn er altijd suggesties voor een klassengesprek naar aanleiding van de tekst en een suggestie voor een tweetalgesprek. Op die manier stimuleren we mondelinge interactie rond het onderwerp van het gedichtje. Een leerkracht kan deze gesprekken in het Nederlands of in het Fries (laten) voeren en natuurlijk is er ook ruimte voor het Engels. Voor midden- en bovenbouwleerlingen is er altijd een suggestie voor taalbeschouwing, waarbij op speelse wijze wordt ingezoomd op bijvoorbeeld een taaltechnisch verschil tussen het Nederlands en het Fries.

Belangstelling?

Wilt u zelf aan de slag met (meer) Friestalige poëzie in de klas, neem dan vrijblijvend contact op met Anke Herder.