Over ons

Het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid is onderdeel van de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Binnen het lectoraat werken onderzoekers, docenten, schoolbegeleiders, en student-assistenten samen aan onderzoek en onderwijsvernieuwing rondom meertaligheid, geletterdheid en dialogisch leren. Deze kenniskring zorgt ervoor dat onderwijs en onderzoek met elkaar verbonden zijn, waardoor nieuwe inzichten en de vertaling daarvan in materialen en werkwijzen direct toepassing vinden in de onderwijspraktijk.

Gerrit Hoekstra
Foto: Tresoar Haye Bijlstra

Advertentie