Voor leerkrachten

Hier kunt u de observatie-instrumenten met bijbehorende handleiding vinden voor leerkrachten. De verschillende observatie-instrumenten zijn geordend op de mondelinge (spreken/monoloog en gesprekken/polyloog) en schriftelijke (schrijven) taaldomeinen. U kunt de observatie-instrumenten zowel in het Nederlands als in het Fries downloaden.
Wilt u meer weten over het gebruik van de observatie-instrumenten? Neem dan contact op met Maaike Pulles of Anke Herder.

Observatie-instrumenten voor de onderbouw PO:

NederlandsFrysk
Taaldomein sprekenNavertellingNeifertelling
Taaldomein gesprekkenFantasiespelFantasijespul
OverlegOerlis
Taaldomein schrijvenOntluikende geletterdheidSkriftlike taalûntjouwing

Observatie-instrumenten voor de midden- en bovenbouw PO en onderbouw VO:

Taaldomein sprekenNederlandsFrysk
BetoogBetooch
BoekbesprekingBoekbesprekking
Instructie (mondeling)Ynstruksje (mûnling)
PresentatiePresintaasje
Taaldomein gesprekkenNederlandsFrysk
DiscussieDiskusje
InterviewYnterview
OverlegOerlis
Taaldomein schrijven Nederlands Frysk
Brief (informatieverzoek) Brief (ynformaasjefersyk)
Instructie (schriftelijk)Ynstruksje (skriftlik)
NieuwsberichtNijsberjocht
RecensieResinsje
VerslagFerslach
Advertentie