Minor Taalontwikkelend Leren

Een goede taalvaardigheid en passend taalaanbod is cruciaal voor het verwerven van kennis. Maar hoe zorg je nu voor een optimale taalvaardigheidsontwikkeling bij je leerlingen? Welke aanpassingen zijn nodig om leerlingen met een andere moedertaal dan het Nederlands optimaal te laten profiteren van het onderwijs? En hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat leerlingen veel (wendbare) kennis verwerven? Wil je onderzoek doen naar de rol van taal in je eigen praktijk, alleen of samen met anderen, dan is deze minor geschikt voor jou.

Alle leren is in taal. Zonder taal kan er niets uitgelegd worden, kunnen er geen concepten worden geleerd, kan er niet over een onderwerp gepraat of geschreven worden. Het lectoraat Taalgebruik & Leren gaat ervan uit dat door het inzetten van andere onderwijsvormen waarin leerlingen actief aan de slag zijn met de leerstof en/of leervragen, leerlingen niet alleen samen kennis ontwikkelen maar ook taalvaardiger worden omdat ze bij die kennisconstructie taal moeten gebruiken. De interactievaardigheden rondom dat leerproces (zowel van leerkracht als van de kinderen), maar ook het lezen en schrijven dat gericht is op leren, vormen de centrale onderwerpen van onderzoek. In elke klas en in alle leerjaren en bij elk vak speelt taal, taalaanbod en taalgebruik een rol. Elk type taal kan voor leerlingen een struikelblok zijn. Maar leerlingen kunnen ook struikelen doordat de leraar zijn taalaanbod onvoldoende afstemt of omdat ze problemen hebben met het gebruik van schooltaal. Kortom: voor iedere leraar is bewustwording van taal en het gebruik van taal in zijn les van belang.

Voor meer informatie klik hier.

Advertentie