Liesbeth de Boer

Liesbeth de Boer is als hogeschooldocent Nederlandse taal en communicatie verbonden aan de NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast is zij lid van de Kenniskring van het Lectoraat Taalgebruik en Leren. Ze levert een bijdrage aan het project de meertalige taalronde.

“Geruime jaren ben ik werkzaam als docent taal en communicatie bij de opleiding voor leerkracht basisonderwijs. Communicatie, interactie en taal leren zijn onderwerpen die mij gedurende mijn werk in het onderwijs altijd boeien. Als achtergrond heb ik de opleidingen logopedie, pabo en master kunsteducatie (specialisatie jeugdliteratuur). Interactie en onderzoekend leren zijn belangrijk binnen mijn lessen taalonderwijs. Naast interactie ben ik altijd geïnteresseerd in de verhalende mens en het belang van verhalen voor de mens. Door communicatie, eigen ervaringen, ideeën en gedachten en de wens om dit met anderen te delen vindt leren en taalvorming plaats. De taalronde is een prachtige manier om aan taalvorming te werken. De werkvorm van de taalronde zet ik veel in bij de lessen Nederlands om alle domeinen van taal aan bod te laten komen. Daarnaast is het een geweldig middel om op een meertalige manier te gebruiken.”

Meertalige taalronde is een traject van Ynspirearjend Meartalich Underwiis. Samen met studenten verzamelen we materiaal van de taalronde in de meertalige context. We onderzoeken of de interactie binnen de taalronde een belangrijk middel kan zijn om verschillende talen te leren en of het dient om te komen tot rijkere schrijfproducten. Naast het gebruik van eigen ervaringen vormt het gebruik van kunst, drama en literatuur een belangrijke basis voor de inhoud van de taalronde en kan de inhoud input zijn voor het schrijven van verschillende genreteksten.”