Klarinske R. de Roos

Klarinske de Roos is binnen het lectoraat vooral de verbinder met de onderwijspraktijk. ‘Vanwege mijn betrokkenheid bij de netwerken voor taalcoördinatoren in Friesland en de opleiding ‘coördinator taal in het basisonderwijs, versie Fryslân’ beschik ik over een groot netwerk binnen het gehele basisonderwijs in deze provincie. Dit geeft mij de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen op het gebied van taal en taalonderwijs rechtstreeks te communiceren met het netwerk. Daarnaast daag ik mensen uit het netwerk uit deel te nemen aan de diverse onderzoekstrajecten vanuit het lectoraat.’

Naast de focus op taal verzorgt Klarinske ook trainingen op het gebied van leren leren. ‘Al vanaf de start van mijn werkzaamheden binnen het basisonderwijs ben ik geïnteresseerd in de rol die taal speelt bij het leren. We leren niet alleen (een) taal maar we leren ook door taal. Daarnaast speelt taal ook een rol bij het grip krijgen op metacognitieve vaardigheden zoals leren leren’.

Voor de opleiding Master Learning & Innovation heeft ze onderzoek gedaan naar het inhoudelijk leiderschap van taalcoördinatoren. ‘Om veranderingen tot stand te brengen binnen het onderwijs is het van groot belang dat leerkrachten zelf eigenaar worden van de verandering, ze moeten zelf ervaren dat iets ‘werkt’. Ondersteuning en begeleiding om de eigen praktijk steeds verder te verbeteren is hierbij van groot belang, iets wat onderdeel uitmaakt van de werkwijze en visie van het lectoraat.’ 

Op dit moment is Klarinske vooral betrokken bij het traject Ynspirearjend Meartalich Underwiis. Binnen dit traject wordt gewerkt aan de vaardigheden van leerkrachten om meertaligheid op een inspirerende manier en vanuit de gedachte van het werken met concrete taalgebruikssituaties vorm te geven.