Janke Singelsma

Janke Singelsma houdt zich binnen het Lectoraat Taalgebruik & Leren bezig met het ontwikkelen en begeleiden van verschillende projecten, zoals Taal yn Byld en Praat mar toaniel, beide projecten van Inspirerend Meertalig Onderwijs. Ook werkt ze mee aan de ontwikkeling van een eigentijds nieuw curriculum voor het Fries.

“Naast de werkzaamheden bij het Lectoraat ben ik werkzaam als groepsleerkracht en taalcoördinator op o.b.s. de Opslach in Wommels. Door deze combinatie zie ik de meerwaarde van deze projecten waarin interactie een belangrijk onderdeel is. Het gaat daarbij zowel om de interactie tussen leerlingen als de interactie tussen leerkracht en leerling. Ik ervaar dat de invloed van de leerkracht op de kwaliteit van de interactie in de groep wel degelijk meetelt. Ik zie het plezier, de betrokkenheid en de motivatie om te leren bij mijn leerlingen wanneer ze de ruimte krijgen om met elkaar over bepaalde onderwerpen te redeneren en te argumenteren. Dat met elkaar op een goede manier samenwerken en leren, gaat bij leerlingen niet vanzelf. Als leerkracht kan ik hierin mijn groep begeleiden, zodat het steeds beter verloopt.”

Onderzoek

Het Lectoraat Taalgebruik & Leren heeft veel onderzoek gedaan naar goed samenwerken en leren. De uitkomsten hiervan worden in de verschillende projecten vertaald.

“Ik vind het binnen het project Praat mar toaniel prachtig dat ik zowel het Fries als de dramatische expressie een plek op school kan geven. Het lezen van de teksten en het bespreken van hoe je dat doet levert plezier en hele mooie interactie op.Ook het project Taal yn Byld geeft scholen de mogelijkheid om op een creatieve manier met veel interactie aan meertaligheid en tegelijkertijd ook aan het Fries te werken. Het is een project van verbinding, waarbij ouders op een positieve manier betrokken worden bij de school.”