Drs. Nynke Anna Varkevisser

Nynke Anna Varkevisser bezoekt voor Taalplan Frysk scholen in Fryslân om te kijken wat deze aan de Friese taal doen en wat hun ambities zijn.

“Taal en leren heeft mij altijd al gefascineerd. Dat komt ook doordat ik zelf meertalig ben opgegroeid. Ik heb de lerarenopleiding basisonderwijs op Windesheim in Zwolle gevolgd in combinatie met een bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook heb ik masters Onderwijspedagogiek en Multilingualism afgerond. In februari 2016 ben ik begonnen bij het lectoraat Taalgebruik & Leren.”

Fries in het onderwijs

“Het geeft mij energie en voldoening om bij te dragen aan verbeteringen op het gebied van taalgebruik en leren. Ik werk voor het project Taalplan Frysk, een project van de Provinsje Fryslân om in kaart te brengen wat scholen wel en niet doen aan het Fries. Het gaat hierbij om het brede spectrum, dus niet alleen bij het vak Frysk, maar ook bij andere vakken en in informele situaties. Door in gesprek te gaan met de directeur, taalcoördinator en/of leerkrachten hebben we de afgelopen jaren het Fries in het onderwijs in kaart gebracht. De resultaten hiervan bieden weer mogelijkheden om het Fries binnen het onderwijs weer beter in beeld te krijgen, er weer voor te zorgen dat het Fries weer een plekje krijgt op alle scholen. Het is hierbij erg belangrijk om te weten waarom scholen bepaalde keuzes maken, daar kun je dan bij aansluiten. Het mooie aan het project is dat op scholen een bewustwording plaatsvindt door de gesprekken. Ze komen er vaak achter dat ze eigenlijk helemaal niet zo veel hoeven te veranderen om toch meer uit het Fries te halen.”