Drs. Maaike Pulles

Maaike Pulles is onderzoeker binnen het lectoraat Taalgebruik en Leren. Haar promotieonderzoek richt zich op kennisconstructie in gesprekken rond teksten, in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Daarnaast is zij betrokken bij verschillende projecten binnen het lectoraat, zoals de ontwikkeling van observatie-instrumenten voor mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid, Taal yn Byld en Bibliotheek in de les.

Lezend tot nieuwe ontdekkingen komen

“Mijn belangrijkste onderzoeksonderwerp is dialogisch lezen in de context van samen onderzoekend leren in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Oftewel: hoe komen kinderen in gesprekken rondom teksten gezamenlijk tot kennisconstructie? Het is heel boeiend om in de gesprekken tussen kinderen te zien hoe ze al lezend en pratend met elkaar tot nieuwe ontdekkingen komen, hoe ze samen – als kritische lezers – nieuwe kennis en ideeën ontwikkelen, en daardoor gemotiveerde lezers worden.”“Het mooie van praktijkgericht onderzoek is dat je samen met leerkrachten kunt ontdekken en onderzoeken hoe de dagelijkse lespraktijk verbeterd kan worden. Soms kun je resultaten uit het onderzoek direct delen met het veld. Het is prachtig als voorbeelden uit ons onderzoek leerkrachten inspireren om eens een andere insteek te proberen.”“Ik heb Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd, met als afstudeerrichting Taalvaardigheidsontwikkeling in het onderwijs. Daarna heb ik mijn eerstegraads lesbevoegdheid Nederlands gehaald en vervolgens dertien jaar bij het Expertiscentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) van de RuG gewerkt. Hier begeleidde ik scholen bij taalbeleidsontwikkeling, ontwikkelde ik lesmaterialen en taaltoetsen en deed ik onderzoek. Ook heb ik lesgegeven aan Pabo’s en de tweedegraads lerarenopleiding Nederlands.”