Drs. Frans Hiddink

Frans Hiddink is onderzoeker bij het lectoraat Taalgebruik en Leren van NHL Stenden Hogeschool. In zijn onderzoek richt hij zich in ieder geval op twee gebieden. Allereerst is een belangrijk aandachtspunt hoe interacties en gesprekken in de kleuterklas versterkt kunnen worden, zodat ze bijdragen aan zowel de taalvaardigheids- als denkontwikkeling. Daarnaast is Frans als docent pedagogiek/onderwijskunde verbonden aan de PABO van NHL Stenden Hogeschool. In die hoedanigheid doet hij binnen het Comeniusproject onderzoek naar de manieren waarop studenten samen de gesprekken van zichzelf in de eigen stageklas kunnen optimaliseren.

Overleg in de kleuterklas

In zijn promotieonderzoek focust Frans zich op factoren die het overleg tussen kleuters in hun klas bevorderen. Doordat hij dit onderzoek samen met leerkrachten in de onderbouw heeft uitgevoerd, bieden de onderzoeksresultaten zowel leerkrachten als onderzoekers aanknopingspunten om de praktijk in de kleuterklas te verbeteren.

“Momenteel heb ik in diverse onderzoeksrondes met leerkrachten in de onderbouw gekeken naar factoren die het overleg tussen kleuters in hun klas bevorderen. Door aan te sluiten bij hun klassenpraktijk konden we in gezamenlijk overleg aanpassingen bedenken om de gesprekken te optimaliseren. Een prangende vraag van de deelnemende leerkrachten daarbij was hoe hun rol eruitziet, wanneer kleuters daadwerkelijk aan het samenwerken zijn. Dit is dan ook het tweede aandachtspunt in mijn onderzoek. Op deze beide onderzoeksthema’s verwacht ik in 2019 te promoveren bij de Rijksuniversiteit Groningen.”