Drs. Anke Herder

Schrijfvaardigheid en interactie tussen leerlingen zijn volgens onderzoeker Anke Herder de meest fascinerende onderwerpen binnen het onderwijs. Binnen het lectoraat Taalgebruik en Leren richt ze zich op kennisconstructie tijdens gezamenlijke schrijftaken in de context van onderzoekend leren.

“Ik heb een studie Taalbeheersing aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) afgerond, met als specialisatie Taalvaardigheidsontwikkeling in het Onderwijs. Daarnaast heb ik twee lerarenopleidingen Nederlands (eerste en tweede graad) gevolgd. Ik ben werkzaam geweest als onderzoeker en schoolbegeleider, voornamelijk bij het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie (Etoc) van de RuG. Ook heb ik aan diverse taalmethodes en methodes voor wereldoriëntatie meegewerkt voor educatieve uitgeverijen, zowel als auteur als in de rol van (didactisch) eindredacteur.

Mijn onderzoek binnen het lectoraat Taalgebruik en Leren is gericht op kennisconstructie tijdens gezamenlijke schrijftaken in de context van onderzoekend leren. Schrijfvaardigheid en interactie tussen leerlingen vind ik de meest fascinerende onderwerpen binnen het onderwijs. Het combineert mijn liefde voor taal, zowel het schriftelijke als het mondelinge gebruik, met mijn nieuwsgierigheid naar de vraag hoe leerlingen (gezamenlijk) kennis construeren en hoe leerlingen zijn te motiveren voor leren.”

Uitdagingen in de klas

“Om tot onderwijsvernieuwing en -verbetering te komen, is het essentieel om praktijkgericht onderzoek te doen en zelf de scholen in te gaan. Pas wanneer je ziet hoe bepaalde ideeën werken in de praktijk, zie je welke nieuwe uitdagingen er zijn. Bovendien: in de klas vind je een schat aan kennis en ervaringen, die onmisbaar zijn voor het doen van goed onderzoek. Onderzoeksvragen die vanuit de praktijk worden geformuleerd, of die hun inspiratie vinden in de alledaagse onderwijspraktijk, zijn vaak relevant en interessant om naar te kijken.

Met dit onderzoek zal ik promoveren aan de RuG. Zo kan mijn onderzoek niet alleen bijdragen aan de onderwijspraktijk van basisscholen, maar ook aan wetenschappelijke inzichten rond gezamenlijke schrijfactiviteiten en kennisconstructie.”