Dr. Albert P. Walsweer

Senior onderzoeker Albert Peter Walsweer doet binnen het lectoraat Taalgebruik en Leren onderzoek naar de kwaliteit van klassikale interactie. Samen met leerkrachten en studenten wil hij inzicht krijgen in wat de kenmerken zijn van leerzame gesprekken tussen leerkracht en leerlingen. Aangezien dit onderzoek vooral wordt uitgevoerd op Friese basisscholen, speelt ook de meertaligheid een belangrijke rol.

“Ik werk sinds 2000 voor NHL Hogeschool, deels als onderzoeker en deels als trainer/adviseur bij het ECNO. Vanaf 1 januari 2017 begeleid ik ook studenten van de Master Pedagogiek bij hun afstudeeronderzoek. Ik heb, maar dat is lang gelden, als groepsleerkracht, IB-er en (adjunct) directeur op verschillende basisscholen gewerkt (op het Friese platteland, maar ook in Amsterdam). In 1995 heb ik mijn doctoraal Orthopedagogiek (UVA) gehaald en ik ben in 2015 gepromoveerd in de Letteren aan de RUG.”Ruimte voor Leren“Kleine scholen, door buitenstaanders meestal als kwetsbaar en potentieel zwak afgeschilderd, blijken in de praktijk een zeer krachtige leeromgeving te kunnen bieden. Mijn onderzoek ‘Ruimte voor leren’ beschrijft een interventie waarbij het werken in combinatieklassen (met voor iedere klas aparte programma’s) is doorbroken. Leerkracht en leerlingen werkten gezamenlijk gedurende drie jaar in kleine groepjes aan zes projecten van drie weken.”

Verhogen van de kennisconstructie

“Een belangrijke conclusie is dat de kwaliteit van het leren (de kennisconstructie) niet zozeer wordt bepaald door het veranderen van de leeromgeving van aanbodgericht naar onderzoekend leren. Vooral het veranderen van de manier waarop er over onderwerpen wordt gesproken in de klas blijkt de kwaliteit te verhogen. Vaak is de interactie in klassen nogal instructief van aard. Het blijkt dat in zogenaamde dialogische gesprekken, waarin leerlingen de ruimte krijgen om hun ideeën onder woorden te brengen, leerlingen veel vaker (kritisch) op elkaar reageren, redeneren en argumenteren. Leerlingen krijgen de kans hun kennis te demonstreren en krijgen zo greep op complexe vraagstukken.”