Comeniusproject

Divers (inter)nationaal onderzoek demonstreert hoe dialogische interactie, waarin leerlingen onderling en met de leerkracht actief problemen oplossen door verschillende perspectieven te bediscussiëren, essentieel is voor kennisconstructie. Desondanks komen deze leerzame gesprekken in tegenstelling tot leerkrachtgestuurde gesprekken nauwelijks voor in de dagelijkse schoolpraktijk. Daarom willen we als Lectoraat pabo-studenten ondersteunen bij het ontlokken van dialogische gesprekken in diverse gespreksvormen.

Mede gestimuleerd door een toegekende Comenius Teaching Fellow subsidie‘Leerzame gesprekken in de stageklas door praktijkgericht onderzoek’ is het huidige curriculum van de voorheen NHL pabo aangepast op drie onderdelen. Allereerst zijn studenten op recente theoretische inzichten georiënteerd m.b.v. CARM, een effectieve aanpak voor het verbeteren van gesprekken bij professionals. Daarnaast hebben ze ook ontwerpgericht onderzoek in kleine groepjes uitgevoerd naar onderwijsvormen waarin dialogische gespreksvormen al dan niet vorm krijgen. De gesprekken zijn tenslotte geanalyseerd m.b.v. video-opnames in de eigen klas, wat bijdraagt aan gerichtere en diepgaandere gespreksanalyses. Niet alleen hoopten we zo dat studenten vaardiger en kundiger worden in het uitlokken en onderzoeken van dialogische gesprekken met en tussen de leerlingen in hun onderwijs. Bovendien trachten we zo meer inzicht te verkrijgen in belangrijke condities om Design Based Education – dat in de nieuwe hogeschool NHL Stenden de basis van het onderwijs zal vormen- in de pabo te realiseren.

Momenteel (februari 2019) ronden de studenten hun Atelier Communiceren af, waarin ze hebben gewerkt aan een praktisch en deugdelijk product rondom gespreksvoering. In een aantal rondes hebben ze elkaars gesprekken geanalyseerd en deze analyses dienden als basis om te komen tot een observatie instrument of een instructie voor het voeren van een kringgesprek of een gesprek met een individuele leerling. Lianne de Graaf heeft vanuit haar studie Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen gedurende haar stageperiode video-opnames gemaakt van de gezamenlijke analyses en productontwikkeling van studenten in de Ateliers. We hopen deze videodata de komende periode verder te analyseren, zodat we meer inzicht krijgen in manieren waarop studenten diepgaander overleggen.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Frans Hiddink.

Advertentie