Interactie in de klas

‘Interactie in de klas’ is een onderdeel van het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool. De website is ontwikkeld als ‘de legacy’ van het lectoraat Taalgebruik & Leren.

De onderzoeksgroep is ontstaan in 2010 en ‘WIJ’ zijn lerarenopleiders, leerkrachten/docenten (PO/VO) en studenten met een bovengemiddelde interesse in meertalig dialogisch leren & lesgeven. De afgelopen jaren hebben we op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk en de theorievorming rond interactie in de klas. Dat doen we door (promotie)onderzoek, door samen te werken met scholen en door studenten te begeleiden.

Een onderzoeksgroep, of kenniskring, werkt systematisch waarbij de vraag van een school, of van een student, het uitgangspunt is. Ons onderzoek past daarom altijd binnen het ruime kader van praktijkgericht ontwerponderzoek. Door heel precies te kijken naar de kwaliteit van interactie, bijvoorbeeld tijdens kringgesprekken, of tijdens gesprekken die leerlingen onderling voeren, krijgen we inzicht in:

  • De beurtverdeling, bijvoorbeeld: Hoeveel ruimte krijgen leerlingen in dit gesprek?;
  • De taalhandelingen, bijvoorbeeld: Welke vragen worden er gesteld in dit gesprek?;
  • De rol van interactie voor het leren, bijvoorbeeld: Wat de kwaliteit is van argumenten, redeneringen, etc. in het gesprek? Wat is de rol van het Fries?

Met andere woorden we kijken naar interactie, maar eigenlijk kijken we naar de kwaliteit van het leren. Naast ‘meertalige interactie’ spelen daar nog twee concepten een hele belangrijke rol in ons werk, namelijk ‘onderzoekend leren’ en ‘taalvaardigheidsontwikkeling’. Die drie concepten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Onze publicaties kun je vinden onder publicaties in het hoofdmenu, daarnaast ontwikkelen we vanuit verschillende projecten werkwijzen, leermaterialen, kijkwijzers, educatieve films (bijv. via Leraar24), etc. Deze producten vind je onder projecten in het hoofdmenu.

Ben je geïnteresseerd in ons onderzoek, of in onze producten? Heb je een vraag en/of wil je misschien wel met ons samenwerken? Neem dan vrijblijvend contact op!

Albert Walsweer (associate lector)

Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid

Meer weten over dit gedachtegoed? Lees dan onderstaand artikel:

Advertentie