2017

Hajer, M. & Pulles, M. (2017). Taalonderwijs aan nieuwkomerskinderen. LBBO Beter Begeleiden. September 2017, p. 18-23.

Pulles, M., Faasse, S. & Singelsma, J. (2017). Ontwikkeling van een observatie-instrumentarium voor mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden Frysk, bundel Grip.

Schrijfgroep LPTN (2017). Ruimte voor nieuwe talenten. Keuzes rond nieuwkomers op de basisschool. Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers/PO-Raad. (Jan Berenst en Maaike Pulles zijn lid van de schrijfgroep)

Terpstra, F. & Walsweer, A.P. (2017). Grip op meertalig taalbeleid. In: Riemersma, A. e.a. (2017). Wêr hast it wei? Evaluaasjesysteem Frysk. Ljouwert-Leeuwarden: NHL Hogeschool.

Advertentie