2016

Braam, H. & M. Pulles (2016). Bibliotheek in de les. Werken aan leesmotivatie en informatievaardigheden bij wereldoriëntatie. Materialen voor bibliotheken. Leeuwarden: NHL Lectoraat Taalgebruik & Leren.

Berenst, J., Faasse, S., Herder, A., Pulles, M. (red) (2016). Meer dan lezen. Over geletterdheid, geletterdheidsontwikkeling en leesonderwijs. Assen: Koninklijke Van Gorcum B.V.

Berenst, J., Hiddink, F. & Walsweer, A.P. (2016). Participatiestructuren in de klas en de samenleving van de toekomst. In: Anthonio, G. & Blom, H. (ed.). De Participatiesamenleving!? Een positief-kritische beschouwing vanuit een meervoudig perspectief. Leeuwarden: Stenden/NHL Uitgeverij.

Jong, Y. de, J. Rozema, H. Braam & M. Pulles (2016). Bibliotheek in de les: werken met collecties bij de zaakvakken. In: Bibliotheekblad 6, p. 42-43.

Singelsma, J. & Oosterloo, A.  (2016). Leesbevordering op school. In: Berenst, J. et al (red.), Meer dan Lezen. Over geletterdheid, geletterdheidsontwikkeling en leesonderwijs. Assen: Koninklijke Van Gorcum. pp. 32-61.

Advertentie