2015

Braam, H., M. Pulles & J. Berenst (2015). Bibliotheek in de les. Werken aan leesmotivatie en informatievaardigheden bij wereldoriëntatie. Onderzoeksverslag. Leeuwarden: NHL Lectoraat Taalgebruik & Leren.

Braam, H. & M. Pulles (2015). Bibliotheek in de les: werken aan leesmotivatie en informatievaardigheden bij wereldoriëntatie. In: Mottart, A. & S. Vanhooren,  Conferentiebundel 29e Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 10-13.

Herder, A. & M. Pulles (2015). Kennisontwikkeling tijdens gezamenlijke lees- en schrijfactiviteiten. In: Mottart, A. & S. Vanhooren,  Conferentiebundel 29e Conferentie Onderwijs Nederlands. Gent: Academia Press, p. 40-43.

Oosterloo, A. & Singelsma, J. (2015) Samen tot ontdekkingen komen in leesgesprekken. Zone,p. 18-21. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Walsweer, A. (2015). Ruimte voor leren: Een etnografisch onderzoek naar het verloop van een interventie gericht op versterking van het taalgebruik in een knowledge building environment op kleine Friese basisscholen [Groningen]: Rijksuniversiteit Groningen.

Advertentie