2014

Pulles, M., F. Hiddink & A. Herder (2014). Taalontwikkeling door onderzoekend leren binnen thema’s. In: MeerTaal, jrg. 2, nr. 1, p. 14-17.

Pulles, M. & Singelsma, J. (2014), Argumentatietoets op basis van dialogen, voor midden- en bovenbouw. [Video-productie + antwoordenboekjes] Leeuwarden: NHL/Lectoraat Taalgebruik & Leren.

Pulles, M. & S. Faasse (2014). Mondelinge en schriftelijke taalontwikkeling volgen door te observeren. In: Tijdschrift voor Remedial Teaching. nr. 2014/4, p. 20-22.

Advertentie