2009-2013

Jan Berenst, Sjoeke Faasse, Roelien Linthorst & Maaike Pulles (2013). Observeren van presentaties, gesprekken en geschreven teksten in midden- en bovenbouw. 11 observatie-instrumenten om mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in beeld te brengen. Lectoraat Taalgebruik & Leren, NHL/ Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie, RUG, Leeuwarden/ Groningen.

Linthorst, R., M. Pulles & S. Faasse (2013). Observeren en volgen van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. In: Tijdschrift Taal, jrg. 4, nr. 7, p. 6-11.

Maaike Pulles & Roelien Linthorst (2013). De meerwaarde van samen observeren. In: MeerTaal, jrg 1, nr 1, p. 26-27.

Berenst, J. & Walsweer, A. (2012). Code-switching in bilingual classrooms and the construction of knowledge. SIG-10/21 – Earli Conference Patchworks, Belgrado.

Walsweer, A. (2012). Taalgebruikssituaties als bron voor professionalisering en schoolontwikkeling. In: de Glopper, K., Gosen, M., & Kruiningen, van J. (red.). Gesprekken in het onderwijs: Bijdragen over onderzoek naar interactie en leren voor Jan Berenst. (145 – 177). Delft: Eburon.

Walsweer, A. (2011). Participatie en gezamenlijke kennisconstructie als basis voor (goed) taalonderwijs. Tijdschrift Taal voor Opleiders en Onderwijsadviseurs. Jrg 2,(3), 45 – 54. Enschede: SLO.

Walsweer, A. (2009). Ruimte voor leren. Kennisconstructie en samenhangend taalonderwijs op kleine Friese plattelandsscholen. In: Backus et al. Artikelen van de Zesde Anele-conferentie. 396-406. Delft: Eburon.

Advertentie